•       تماس با ما
  • درباره ما
  • خانه

تابلو برق آموزشی:

نحوه اتصـالات دسته سيــم
بازديد نحوه پاشش سوخت
عمـــــلكرد جــــرقه شمـــع
(actuators)تاثير سنسورها و تغيير آنها بر روي عملگرها
قـــابليت تســت تمـــام سنســورها : پنــل پشـت آمپـــر سوئيــچ اينــرسي ، انژكتــور، سنســور ضربه
شيــربرقــي كـنيستــر ، سنســور كيـلومتر ، استپرموتور فشــار هــــواي ورودي ، شمع / وایـر ، كوئل ،
رله دوبل
سنســـور دريچــه گــاز ، سوكت عيـب ، سنسـور دمـــــاي هـواي وروردي ، مجــموعه دريچــه گـــاز
كليــد دور موتــور ، پـاور ، واحــد كنـــترل الــكترونيــك (اي سي يو) ، كليـد سـرعت ، سنسور دور موتور
فشنگي درجه آب ، فيوز جعبه اي كالسـكه اي ، فشنـــگي فـــن اي ســـي يو ، پمـــپ بنــــزين ، سنســور
اكسيژن ، فيوز پمپ بنزين ، فيوز گرمكن ، پمپ كنيــستر
مشاهده سيگنال خروجي سنسـورها و سيگنال عملــگرها بوسيـله دستـگاه هاي اندازه گيـري الكتريكـي
مشــاهده تاثيــر عمــلكرد يك قطعه بر روي ديگر قطعات
قـابليـت حـمل و جــابجــايی
مناسب جهت استفاده در مراكز آموزشي


بازگشت


با مشارکت ارگان های:  ◄ صنـــــایع دفـــــاع           ◄ پارک علم وفناوری           ◄ جهـــاد دانشگـاهی